Termeni și condiții

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Site-ul admitereonline.ub.ro este site-ul oficial, dedicat procesului admiterii online, al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău (denumită în continuare UVA). Folosirea site-ului admitereonline.ub.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse mai jos. Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând și navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea site-ului.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secțiunilor sale, site-ul oferă Utilizatorilor următoarele servicii electronice:

  1. serviciu de informare – care asigură cetățenilor, presei sau altor factori interesați accesul facil și eficient la toate informațiile privind procesul de admitere în cadrul UVA. Acest serviciu are un caracter permanent.
  2. serviciu de comunicare interactivă (Contact/Asistență) – care permite un mai bun contact cu potențialii candidați sau alți factori interesați, asigurând mecanisme de feedback, cu scopul de a îmbunătăți serviciile oferite sau de a oferi asistență tehnică. Acest serviciu are un caracter permanent.
  3. serviciu de înscriere electronică a candidaților – prin intermediul acestuia candidații se pot înscrie de la distanță la concursurile de admitere organizate de UVA. Acest serviciu are un caracter temporar, fiind activ doar în perioada sesiunilor de admitere la UVA și cuprinde 2 componente
    • serviciul de înregistrare a datelor și documentelor personale – prin intermediul căruia candidatul furnizează datele și documentele necesare participării la concursurile de admitere la UVA folosind formulare web specifice
    • serviciul plăți electronice – prin intermediul acestui serviciu, asigurat de procesatorul de plăți Netopia, candidații pot plăti electronic taxele de admitere și/sau alte taxe specifice UVA

 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Site-ul admitereonline.ub.ro este furnizat de catre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe o bază "așa cum este" și "atât cat este disponibil". Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit sau emailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului.

De asemenea, pentru a evita orice dubiu, deși obiectivul conținutului site-ului este de a transmite informații actualizate și exacte, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău nu face nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conținut, al îndrumărilor și a consultanței, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conținutului.

 

REGULI GENERALE

Administratorul site-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

 

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, ori dacă acestea funcționează necorespunzător, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

© 2020 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Toate informațiile, produsele sau aplicațiile conținute în acest site sunt proprietatea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul si/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă.

Întregul conținut al site-ului admitereonline.ub.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conținutul si prezentarea site-ului sunt deținute de Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

 

INFORMAŢII PERSONALE

Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului și/sau înregistrarea sa în bazele de date şi/sau posibilitatea de a îl/o contacta.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon, date de școlarizare)

UVA va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Unele informaţii solicitate prin intermediul site-ului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - GDPR). Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres și neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu legislația pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

Pentru mai multe informații referitoare la politica de protecție a datelor personale a UVA, vă rugăm să accesați această pagină. Prezentele condiții de utilizare a site-ului se completează, sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal, cu politica de protecție a datelor personale a UVA.

 

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de UVA utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea UVA. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

UVA nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere pe site-ul său.

 

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.