Contact

 

Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău

Calea Mărășești Nr, 157, Cod poștal 600115, Bacău, Romania

Cont RO20TREZ06120F330500XXXX / Trezoreria Municipiul Bacău, CF 4278094

Tel. 0234542411, Fax. 0234545753

E-mail: rector@ub.ro

Web: https://www.ub.ro