Contul IBAN de plată a taxei de admitere

 

Pentru plata taxei de admitere prin transfer bancar, casieria bancii sau oficiile poștale, contul IBAN este RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI/CF 4278094