Informații

 

Contul IBAN de plată a taxei de admitere
Pentru plata taxei de admitere prin transfer bancar, casieria bancii sau oficiile poștale, contul IBAN este RO20TREZ06120F330500XXXX, CUI/CF 4278094

 

Numărul de locuri - sesiunea IULIE 2023
Declarația Rectorului Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență, an pregătitor, de master și de doctorat pentru anul universitar 2023-2024