Regulamentul de admitere 2024

Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat și la alte programe de studii pentru anul universitar 2024-2025