Numărul de locuri - sesiunea IULIE 2024

Declarația Rectorului Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău, privind repartizarea cifrei de școlarizare pentru studiile universitare de licență, an pregătitor, de master și de doctorat pentru anul universitar 2024-2025